Teaching Staff

Shardabai Pawar Vidya Mandir (Pre Primary & Primary)
Sr.No. Teacher Name Post Qualification
1 Ghodke Amol Raghunath Head Master M.A.D.Ed
2 Gaikwad Savita Sampatrao Asst. Teacher B.A.D.Ed
3 Shinde Sangita Ramchandra Asst. Teacher B.A.D.Ed
4 Mahajan Samata Dhananjay Asst. Teacher M.A.D.Ed
5 Gaikwad Varsha Vishal Asst. Teacher M.A.D.Ed
6 Dombale Vijaya Pandurang Asst. Teacher B.A.D.Ed
7 Kharat Pritam Sunil Asst. Teacher B.A.D.Ed
Shardabai Pawar Vidyaniketan (High School)
Sr.No. Teacher Name Qualification Subject
1 Mr. Mundhe Suryakant M M.Sc.B.Ed. Science
2 Mrs. Bondre Chhaya P. B.A.B.Ed. English
3 Shri. Yadav Mohan M. B.Sc.M.Ed. Science
4 Shri. Subhedar Sandip K. M.A.B.Ed. Hindi
5 Mrs. Sonawane Meena Maheshkumar B.Sc.M.Ed. Science
6 Mrs. Hirve Shobha Rohidas M.A.B.Ed. Geography
7 Mrs. Dhavale Sangita Pradip M.A.B.Ed. History
8 Mr. Nimbalkar Sanjay Bhimrao M.Sc.M.Ed. Mathematics
9 Mrs. Gore Tejashree Prakash B.Sc.B.Ed. Science
10 Shri. Bhosale Randhir Sudam B.A. , A.T.D., A.M. ,B.Ed. Drawing, Marathi
11 Shri. Thorat Balu Baban M.A.B.Ed. Marathi
12 Shri. Shinde Vishvanath Jagannath H.S.C.D.Ed. B.Ed. Hindi
13  Miss. Katkar Sonali Vishnu H.S.C.D.Ed. B.Ed.  English
14 Shri. Ghadage Vijaysingh Vaman M.A.D.Ed. Marathi
Shri. Jarad Chandrakant Pandharinath B.Sc.B.Ed. Mathematics
16 Mr.Tamboli Sharif Yasin M.A.B.Ed. Hindi
17 Shitole Jyotsna M. H.S.C. D.Ed Geography
18 Shri. Katore Subhash Kashinath B.A.B.Ed. English
19 Shri. Pandit Nagesh Chandrakant B.A.B.Ed. Marathi
20 Shri. Sabale Gopichand Giridhar M.A.B.Ed. Hindi
21 Shri. Raut Vinayak Suresh M.A.B.Ed. English
22 Ghane Kavita Dnyandeo M.Sc.B.Ed Science
23 Karande Anjana Dattatray M.A.B.Ed. ,Sangeet Visharad History,Music
24 Deokate Varsha Vijay B.Sc (Phy.Edu.) M.Ed(Phy.Edu.) Sports
25 Sutkar Amrapali Haridas M.A.B.Ed. English
26 Adagale Sandya Sopan M.A.B.Ed. Marathi
27 Wagh Santosh Dashrath M.A.B.Ed. History
28 Balgude Aarti Ashokrao M.A.B.Ed. Geography