Monthly Archives: June 2020

SSC RESULT MARCH 2020

Achievements Students above 90 = 41 MASKE AMRUTA MADHUKAR- First in Maharastra State in Mechanical Technology Sr. No  NAME Percentage1AHIWALE SMRUTI KISHOR972MALI MANSI SANTOSHRAO96.83BHOSALE MEGHRAJ CHANDRAKANT96.64DEDE SAYALI SURESH96.65KHOPADE SAYALI VIJAY95.66MASKE AMRUTA MADHUKAR95.67BARGE ABHAY SANJAY95.48HIRAVE SOHAN MURLIDHAR95.29BARASKAR HARSHADA MAHENDRA9510EJAGAR JAYRAJ SANJAY94.411DALVE TRUPTIDEVI DADASAHEB94.412DESHMUKH ISHWARI SUHAS93.813ATKARE PRITI SANDIP93.814GAWARE SURAJ SATISH93.415SARADE SAKSHI SHIVAJI93.416GAWALI PRATIKSHA SATISH93.417BHANDALKAR DEEP TUKARAM93.218KSHIRSAGAR PRAJAKTA CHINTAMANI93.219FARATADE SHVETA…
Read more

%d
?>