Monthly Archives: June 2022

Exam Calendar 2022-23

First SemesterDate Unit Test  AUnit Test  1First Semester Examination22th  to 28th July 202228th Aug to31st  Aug. 2022 12th Oct. to 19th Oct. 2022Date of Paper Evaluation10th Aug. 202210th  Sept. 202209th  Nov. 2022Date of Result 12th Aug.  202212th Sept. 202215th Nov. 2022Headmaster Sign. 13th Aug. 202213th Sept. 202216th Nov. 2022Progress Card 14th Sept. 202220th Nov. 2022 Second SemesterDateUnit Test   B Unit Test  25th …
Read more

SSC RESULT MARCH 2022

SHARDABAI PAWAR VIDYANIKETAN AND DAY SCHOOL SHARDANAGARSSC. RESULT 2022  SCHOOL RESULT 100% SR.NO.PERCENTAGETOTAL STUDENTS1DISTINCTION2692FIRST CLASS723SECOND CLASS2 TOTAL343 SR.NO.PERCENTAGETOTAL STUDENTS190-10071280-90163370-8076460-7031550-601640-501 Total343 SCHOOL TOPPERS RANKFULL NAME OF STUDENTSPERCENTAGE1  KHOMANE SEJAL DIPAK96.40 1BHUJBAL SHARAVANI SANTOSH96.402PHUTANE GAURAV BAPUSAHEB96.203PAWAR TANVI NAMDEV95.804ZOL SHAMBURAJE RANJIT95.405KARANDE VAISHALI SUDAM95.005GAIKWAD SHRAVANI BALASAHEB95.00 SUBJECT TOPPERS SR.NO.NAME OF STUDENTSSUBJECTMARKS (100)1TORASKAR ANJALI DATTATRAYMARATHI952NAGTILAK SNEHAL PRATAP BHOGAL RUSHIKESH NANASAHEB KOKARE APEKSHA PINUKDEV…
Read more

%d
?>