Monthly Archives: June 2022

SSC RESULT MARCH 2022

SHARDABAI PAWAR VIDYANIKETAN AND DAY SCHOOL SHARDANAGARSSC. RESULT 2022  SCHOOL RESULT 100% SR.NO.PERCENTAGETOTAL STUDENTS1DISTINCTION2692FIRST CLASS723SECOND CLASS2 TOTAL343 SR.NO.PERCENTAGETOTAL STUDENTS190-10071280-90163370-8076460-7031550-601640-501 Total343 SCHOOL TOPPERS RANKFULL NAME OF STUDENTSPERCENTAGE1  KHOMANE SEJAL DIPAK96.40 1BHUJBAL SHARAVANI SANTOSH96.402PHUTANE GAURAV BAPUSAHEB96.203PAWAR TANVI NAMDEV95.804ZOL SHAMBURAJE RANJIT95.405KARANDE VAISHALI SUDAM95.005GAIKWAD SHRAVANI BALASAHEB95.00 SUBJECT TOPPERS SR.NO.NAME OF STUDENTSSUBJECTMARKS (100)1TORASKAR ANJALI DATTATRAYMARATHI952NAGTILAK SNEHAL PRATAP BHOGAL RUSHIKESH NANASAHEB KOKARE APEKSHA PINUKDEV…
Read more

%d bloggers like this: